บางกะจ๊ะ เดิน-วิ่ง เพื่อน้องตามรอยวัฒนธรรมเมืองจันท์
      แข่งขันวันที่ 2 เมษายน 2566
      โรงเรียนบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 ปิดรับสมัคร