CHANTHABURI OPEN 2021
       แข่งขันวันที่ 24 - 26 กันยายน 2564
      ประชุมวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
       ณ สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
         (ฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ได้จัดที่พักให้สำหรับผู้ฝึกสอนและนักกรีฑา)
     คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ


ปิดรับสมัครการแข่งขัน CHANTHABURI OPEN 2021