CHANTHABURI OPEN 2022
       แข่งขันวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565
      ประชุมผู้จัดการทีม วันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสนามกีฬาอบจ.จันทบุรีเวลา 14.00 น.
       ณ สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
       กำหนดการแข่งขัน

ปิดรับสมัครการแข่งขัน CHANTHABURI OPEN 2022