สมาร์ทท่าตูม มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน
      แข่งขันวันที่ 12 MARCH 2023
      ณ สนามกีฬาโป่งไผ่ (ท่าตูม) จ.ปราจีนบุรี
 ปิดรับสมัคร