วิ่งตามรอยฯสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
      แข่งขันวันที่ 2 ธันวาคม 2018
      สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9
 ปิดรับสมัคร